Versi PDA: N970FXXS2BTA7


Alat Model Wilayah Versi OS Bina Senarai
Perubahan
Muat turun