Wersja PDA: N970FXXS2BTA7


Urządzenie Model Region Wersja SO Build Lista
zmian
Pobieranie