Wersja PDA: N970WVLU3CTE7


Urządzenie Model Region Wersja SO Build Lista
zmian
Pobieranie