Android 7.0 Nougat


Android 7.0 - 7.1.2 "ชโลม" เป็นเวอร์ชันหลักที่เจ็ดของระบบปฏิบัติการ Android มือถือ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเบต้าสร้างขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2016 และได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2016 โดย Google
อุปกรณ์ แบบจำลอง ภูมิภาค เวอร์ชัน OS สร้าง รายการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด