SM-A510F - Samsung Galaxy A5 (2016)


1
SM-A510F - Samsung Galaxy A5 (2016) ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region PHE (Spain)
Lollipop 5.1.1

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12236002

Multi CSC: PHE

12065187

Multi CSC: PHE

11772515

Multi CSC: PHE

8208732

Multi CSC: PHE

8208732

Multi CSC: PHE