SM-A520F - Samsung Galaxy A5


0
SM-A520F - Samsung Galaxy A5 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region CNX (Romania)
Nougat 7.0

13712092

2019-01-04

Multi CSC: CNX

13712092

2018-12-04

Multi CSC: CNX

13712092

2018-11-05

Multi CSC: CNX

13712092

2018-10-22

Multi CSC: CNX

13712092

2018-09-06

Multi CSC: CNX

13712092

2018-08-01

Multi CSC: CNX

13712092

2018-07-20

Multi CSC: CNX

13712092

2018-06-03

Multi CSC: CNX

13389536

2018-05-03

Multi CSC: CNX

13389536

2018-04-12

Multi CSC: CNX

12637612

2018-03-09

Multi CSC: CNX

12637612

2018-02-01

Multi CSC: CNX

11940524

2017-11-06

Multi CSC: CNX

11940524

2017-09-27

Multi CSC: CNX

11940524

2017-09-19

Multi CSC: CNX