SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region BGL (Bulgaria)
Nougat 7.1.1

18776622

Multi CSC: BGL

18388655

Multi CSC: BGL

18388655

Multi CSC: BGL

17656523

Multi CSC: BGL

17656523

Multi CSC: BGL

17656523

Multi CSC: BGL

17183636

Multi CSC: BGL

17183636

Multi CSC: BGL

16572992

Multi CSC: BGL

16572992

Multi CSC: BGL

16572992

Multi CSC: BGL

16371805

Multi CSC: BGL

16155285

Multi CSC: BGL

15784452

Multi CSC: BGL

15784452

Multi CSC: BGL

15784452

Multi CSC: BGL

15529922

Multi CSC: BGL

15082019

Multi CSC: BGL

15082019

Multi CSC: BGL

14673678

Multi CSC: BGL