SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region DNL (Netherlands)
Nougat 7.1.1

18776622

Multi CSC: DNL

18388655

Multi CSC: DNL

18388655

Multi CSC: DNL

17656523

Multi CSC: DNL

17656523

Multi CSC: DNL

17656523

Multi CSC: DNL

17183636

Multi CSC: DNL

17183636

Multi CSC: DNL

16572992

Multi CSC: DNL

16572992

Multi CSC: DNL

16572992

Multi CSC: DNL

16371805

Multi CSC: DNL

16155285

Multi CSC: DNL

15784452

Multi CSC: DNL

15784452

Multi CSC: DNL

15082019

Multi CSC: DNL

14673678

Multi CSC: DNL

14673678

Multi CSC: DNL

14483682

Multi CSC: DNL

14344870

Multi CSC: DNL