SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region DOR (Dominican Republic)
Nougat 7.1.1

16155285

Multi CSC: DOR

16155285

Multi CSC: DOR

16155285

Multi CSC: DOR

16155285

Multi CSC: DOR

15784452

Multi CSC: DOR

14344870

Multi CSC: DOR

14344870

Multi CSC: DOR

14344870

Multi CSC: DOR

13045381

Multi CSC: DOR

12719828

Multi CSC: DOR

12606559

Multi CSC: DOR