SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region EVR (United Kingdom)
Nougat 7.1.1

18776622

Multi CSC: EVR

18388655

Multi CSC: EVR

18388655

Multi CSC: EVR

17656523

Multi CSC: EVR

17656523

Multi CSC: EVR

17656523

Multi CSC: EVR

17183636

Multi CSC: EVR

17183636

Multi CSC: EVR

16572992

Multi CSC: EVR

16572992

Multi CSC: EVR

16572992

Multi CSC: EVR

16371805

Multi CSC: EVR

16155285

Multi CSC: EVR

15784452

Multi CSC: EVR

15784452

Multi CSC: EVR

15529922

Multi CSC: EVR

15082019

Multi CSC: EVR

15082019

Multi CSC: EVR

14673678

Multi CSC: EVR

14673678

Multi CSC: EVR