SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region MSR (Serbia)
Nougat 7.1.1

18776622

Multi CSC: MSR

18388655

Multi CSC: MSR

17656523

Multi CSC: MSR

17183636

Multi CSC: MSR

16572992

Multi CSC: MSR

16371805

Multi CSC: MSR

16155285

Multi CSC: MSR

15784452

Multi CSC: MSR

15082019

Multi CSC: MSR

15082019

Multi CSC: MSR

14673678

Multi CSC: MSR

14344870

Multi CSC: MSR

14049503

Multi CSC: MSR

13824581

Multi CSC: MSR

13244239

Multi CSC: MSR

12719828

Multi CSC: MSR

12606559

Multi CSC: MSR