SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region PLS (Poland)
Nougat 7.1.1

18776622

Multi CSC: PLS

18388655

Multi CSC: PLS

17656523

Multi CSC: PLS

17183636

Multi CSC: PLS

16371805

Multi CSC: PLS

16155285

Multi CSC: PLS

15784452

Multi CSC: PLS

14344870

Multi CSC: PLS

13824581

Multi CSC: PLS

13244239

Multi CSC: PLS

13045381

Multi CSC: PLS