SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region ROM (Romania)
Nougat 7.1.1

18776622

Multi CSC: ROM

18388655

Multi CSC: ROM

18388655

Multi CSC: ROM

17656523

Multi CSC: ROM

17656523

Multi CSC: ROM

17183636

Multi CSC: ROM

17183636

Multi CSC: ROM

16572992

Multi CSC: ROM

16572992

Multi CSC: ROM

16572992

Multi CSC: ROM

16371805

Multi CSC: ROM

16155285

Multi CSC: ROM

15784452

Multi CSC: ROM

15784452

Multi CSC: ROM

15784452

Multi CSC: ROM

15529922

Multi CSC: ROM

15082019

Multi CSC: ROM

15082019

Multi CSC: ROM

14673678

Multi CSC: ROM

14673678

Multi CSC: ROM