SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region ZVV (Brazil)
Nougat 7.1.1

16155285

Multi CSC: ZVV

16155285

Multi CSC: ZVV

16155285

Multi CSC: ZVV

16155285

Multi CSC: ZVV

15784452

Multi CSC: ZVV

14673678

Multi CSC: ZVV

14344870

Multi CSC: ZVV

13244239

Multi CSC: ZVV