SM-G950F - Samsung Galaxy S8


0
SM-G950F - Samsung Galaxy S8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region UFU (Uruguay)
Nougat 7.0

17263988

Multi CSC: UFU

17263988

Multi CSC: UFU

17263988

Multi CSC: UFU

15838602

Multi CSC: UFU

15838602

Multi CSC: UFU

15838602

Multi CSC: UFU

15411975

Multi CSC: UFU

13569719

Multi CSC: UFU

13569719

Multi CSC: UFU

12993647

Multi CSC: UFU

12640043

Multi CSC: UFU

12401979

Multi CSC: UFU

11814589

Multi CSC: UFU

11168760

Multi CSC: UFU

10895874

Multi CSC: UFU