SM-N975W - Samsung Galaxy Note 10+ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์


อุปกรณ์ แบบจำลอง ภูมิภาค เวอร์ชัน OS สร้าง รายการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
0
--
Canada
Canada
PMB
9
Canada
Canada
CHR
9
Canada
Canada
PCM
9
Canada
Canada
SOL
9
North America
Canada
Canada
ESK
9
Canada
Canada
XAC
9
Canada
Canada
TLS
9
Canada
Canada
FMC
9
Canada
Canada
GLW
9
Canada
Canada
VTR
9
Canada
Canada
BWA
9
Canada
Canada
RWC
9
Canada
Canada
BMC
9
Canada
Canada
KDO
9
Canada
Canada
VMC
9