อัปเกรดเป็น Premium

Premium Access Futures


Each user is faced with a situation when he needs to reflash his phone to restore its performance. In this case, you need to have an archive of the original firmware for your device. In order to help in such cases, we provide the opportunity to download any firmware from our archive, starting from the 2013 release.

Our resource is intended for both ordinary users, phone repair shops and software developers. In order to take full advantage of our archive and search database, you can purchase premium access. This will give you the opportunity to use high speed server and get the necessary support.

เข้าถึงการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้อย่างรวดเร็ว
ความเร็วในการดาวน์โหลดไม่ จำกัด
การดาวน์โหลดแบบมัลติเธรด
การสนับสนุนแบบพรีเมียม