PDA sürümü: N915FYXXU1DSG2


cihaz model bölge versiyon OS Yapı Değişim
Listesi
İndir