PDA sürümü: N950FXXS8DSK5


cihaz model bölge versiyon OS Yapı Değişim
Listesi
İndir