PDA sürümü: N950FXXU7DSH9


cihaz model bölge versiyon OS Yapı Değişim
Listesi
İndir