PDA sürümü: N950FXXU7DSJ1


cihaz model bölge versiyon OS Yapı Değişim
Listesi
İndir